Finnhelp

Terveydenhuollon ammattilaiset

Keskusteluapua Sote-ammattilaiselle

MYÖS AUTTAJAAN VOI SATTUA.

OLE ROHKEA JA OTA YHTEYTTÄ.

FinnHELP tarjoaa Sote-ammattilaisille profiloitua lyhytkestoista keskusteluapua matalalla kynnyksellä.

Keskustelu on asiakkaan omia voimavaroja ja valintoja arvostavaa ja kunnioittavaa.

FinnHELP-auttajat ovat terveysalan tai sosiaalihuollon ammattilaisia, joilla on kokemusta ensilinjan keskusteluavun tuottamisesta.

Kyseessä ei ole psykoterapia tai terveydenhuollon palvelu.

TOIMINTA

FinnHELP-keskusteluapu perustettiin FinnEM Ry:n toimesta sote-alan ammattilaisten tueksi keväällä 2020 koronan terveydenhuollon henkilöstölle aiheuttaman henkisen paineen vuoksi. FinnEM Ry:n laajan verkoston avulla palvelu löydettiin heti ja on otettiin terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa avosylin vastaan. Palaute palvelusta on ollut äärimmäisen hyvää ja keskusteluapu on koettu tarpeelliseksi ja työssäjaksamista tukevaksi.

FinnHELP-auttajat ovat terveysalan tai sosiaalihuollon ammattilaisia, joilla on kokemusta ensilinjan keskusteluavun tuottamisesta. Auttajien rekrytoinnista, koulutuksesta ja työnohjauksesta vastaa psykoterapeutti ja työnohjaaja Sari Ridell.

Sote-alan henkisen tuen tarve on kiistatta todettu mm. Työterveyslaitoksen ”Mitä Kuuluu?” työhyvinvointitutkimuksessa, jossa todettiin sote -ja kunta-alalla henkisen tuen vaikutus mm. työssäjaksamiseen sekä alaltapaon ja sairauslomien ehkäisemiseen.  

Tarkoituksenamme on laajentaa palvelu kansalliseksi, kaikilla hyvinvointialueilla aktiivisesti toimivaksi.
Tervetuloa seuraamaan matkaamme sosiaalisen median kanavissamme.

FinnHELPin kehitystaipaleeseen voit tutustua alla olevista videoista ja artikkeleista.

MIKSI FINNHELP?

Paineisissa työtilanteissa tietynlaiset teemat ja ilmiöt nousevat esiin ja vaikuttavat sote-alan ammattilaisten jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

FinnHELP-keskusteluapu sijoittuu esimiestuen, vertaistuen ja työterveyshuollon palvelujen väliin.

 • Ammattimainen, matalan kynnyksen ratkaisukeskeinen keskusteluapu auttaa säilyttämään sote-ammattilaisten työkykyä paineisissa työtehtävissä.
 • Työntekijöiden yksilöllinen ja oikea-aikainen tukeminen auttaa keventämään sote-johdon, esimiesten ja HR:n paineita.
 • Lyhytkestoinen ja helposti saavutettavissa oleva keskusteluapu voi vähentää esimerkiksi työyhteisön sisäisiä ristiriitoja sekä sairauslomien ja työterveyshuollon ylikuormittuneiden psykologipalvelujen ja pitkäkestoisen työnohjauksen tarvetta.
 • Työntekijöiden tukeminen tukee työyhteisön ilmapiiriä ja mainetta.

FinnHELP-auttajat ohjaavat työntekijän tarvittaessa eteenpäin saamaan lisäapua.

Matalan kynnyksen keskusteluapu voi myös tuoda voimavaroja ja uusia näkökulmia muun avun ja tuen hakemiseen.


AUTTAJATIIMI

Auttaja Auri

Auri

Työnohjaaja, Ensihoitaja

Miksi hakeuduit FinnHELP-auttajaksi?

Minulla on halu ja palo olla mukana auttamassa sote- ammattilaisia voimaan hyvin työssään ja muilla elämän osa-alueilla.

Koen, että minulla on annettavaa auttajana oman kokemuksen myötä akuuttihoitotyössä, työterveyshuollossa ja työnohjaajana.

Minkä takia FinnHELP on sinun mielestäsi tärkeä palvelu sote-ammattilaisille?

Sote-ammattilaiset ovat päivittäin isojen asioiden äärellä sairastuneiden tai apua tarvitsevien ihmisten kanssa. Myös ammattilaiset ovat ihmisiä, jotka kokevat kaikkia tunteita. Joskus kuormaa voi aiheuttaa paineistettu tai stressaava tilanne, joskus joku muu asia, joka heijastuu omaan historiaan tai tämän hetkiseen elämäntilanteeseen.

Minusta on tärkeää, että sote-ammattilaisille on riittävän monipuolisia tukimuotoja työssään ja matalan kynnyksen palveluita, johon tarttua tarpeen tullen. Tällaiset tukimuodot ja palvelut lisäävät työkykyä ja parantavat auttajan elämänlaatua.

Toivon että avun hakeminen ja saaminen olisi helppoa ja itsestään selvää.

Minkä viestin haluaisit välittää kaikille sote-ammattilaisille tänä päivänä?

On ensin huolehdittava itsestä, että jaksaa huolehtia muista.
Avun pyytäminen ei ole heikkoutta. Se on vahvuutta ja kykyä tunnistaa ja tunnustaa oma rajallisuus.

Petri

Ensihoidon lehtori

Miksi hakeuduit FinnHELP-auttajaksi?

Olen omakohtaisesti kokenut ensihoitotyön kuormittavuuden, tarvinnut ja saanut apua omaan jaksamiseeni työssä. Toivon, että voisin omalta osaltani tehdä sitä polkua seuraaville hieman helpommaksi kulkea.

Minkä takia FinnHELP on sinun mielestäsi tärkeä palvelu sote-ammattilaisille?

Auttajat väsyvät myös ja työssä jaksamista on mielestäni tärkeää tukea. Työssä voi tulla solmukohtia, joiden avaamiseen tarvitsee tukea.

Minkä viestin haluaisit välittää kaikille sote-ammattilaisille tänä päivänä?

Tekemänne työ ansaitsee arvostusta. Auttaja on ihminen siinä missä autettavakin, on ihan ok ottaa apua vastaan.

Auttaja Petri
Auttaja Leena

Leena

Psykoterapeuttiopiskelija, sairaanhoitaja AMK, sertifioitu TRE-ohjaaja, Suomen ev.lut.kirkon nuorisotyönohjaaja

Miksi hakeuduit FinnHELP-auttajaksi?

Hakeuduin FinnHELP auttajaksi, koska haluan olla tukemassa omalta osaltani ensilinjassa työskentelevien jaksamista ja hyvinvointia. On tärkeää, että myös auttajat itse saavat tarvitsemaansa psyykkistä apua ja tukea matalalla kynnyksellä mahdollisimman vaivattomasti ja nopeasti.

Minkä takia FinnHELP on sinun mielestäsi tärkeä palvelu sote-ammattilaisille?

FinnHelp on tärkeä palvelu sote-ammattilaisille, jotka joutuvat usein työssään psyykkisesti kuormittaviin tilanteisiin apua tarvitsevien ihmisten parissa ja jotka itsekin ovat inhimillisiä ihmisiä tunteineen oman yksilöllisen elämäntarinansa keskellä. Aina heillä ei ole mahdollisuutta tai aikaa pysähtyä työssä kohdattujen hankalien tilanteiden jälkeen käymään läpi ajatuksiaan sekä tunteitaan ja joskus omat reaktiot tulevat vasta viiveellä. Eikä se aina ole helppoa ottaa mielenpäällä olevia asioita keskusteluun työyhteisössään. Voi olla helpompi keskustella ensin huolen ajatuksistaan ulkopuolisen kanssa sekä purkaa näin psyykkistä kuormaansa keveämmäksi ja saada kenties uusia näkökulmia mielessä oleviin asioihin. FinnHELP tarjoaa keskusteluapua matalalla kynnyksellä, nopeasti ja vaivattomasti, jotta kenenkään ei tarvitse selvitä mieltä kuormittavien asioiden kanssa yksin.

Minkä viestin haluaisit välittää kaikille sote-ammattilaisille tänä päivänä?

Sote-ammattilaiset: te teette todella arvokasta ja tärkeää työtä toisten ihmisten hyvinvoinnin eteen. Jotta jaksatte vaativan työnne lisäksi elää omaakin ainutlaatuista elämäänne, on tärkeää että pidätte huolta myös omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista – fyysisestä, sosiaalisesta, henkisestä, älyllisestä ja emotionaalisesta hyvinvoinnista. Ja muistattehan, kenenkään ei tarvitse selvitä elämän tuomien haasteiden kanssa yksin. Siksi meitä auttajien auttajiakin on palveluksessa. Olemme teitä varten – ihmisiä ihmisille. Pidetään toisistamme huolta.

Teemu

Psykiatrian ja ensihoidon erikoissairaanhoitaja

Miksi hakeuduit FinnHELP-auttajaksi?

Kuuntelen asioita tarinan takaa. On enemmän inhimillistä joutua solmuun haasteiden kanssa tai löytää itsensä työn imun vuoksi unohtuneena sen sisälle. Häpeän tunteessa on hankala löytää soveltuvia ratkaisuja. Omalla kokemuksellani tiedän, että kun asian jakaa niin suru puolittuu ja ilo kaksinkertaistuu. Hoitotyön ammatin sisältöä voi parhaiten ymmärtää toinen samaa työtä tehnyt. Kokemuksen jakaminen vahvistaa tekijän osaamista, kun saa kokemuksilleen tukea ja välistä hieman haastettakin.

Minkä takia FinnHELP on sinun mielestäsi tärkeä palvelu sote-ammattilaisille?

FinnHELP on kuulolla turvallisena keskustelija auttajana mielellään vaikka turhaan kuin turhan myöhään. Kunnossa pidetty työkalu tarjoaa luovien ratkaisujen toteuttamiselle varmuutta. Niissä muuttuvissa olosuhteissa, missä ihmisten hyvinvointiin, sairauksien heikentämiiin toimintakykyihin tehdään töitä tiedolla, taidolla ja suurella kokemuksella.

Auttaja Teemu
Auttaja Matti

Matti

Psyk.sh, TtM, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, työyhteisösovittelija

Miksi hakeuduit FinnHELP-auttajaksi?

Kun kuulin FinnHELPin toiminnasta, minuun teki syvän vaikutuksen se tapa, jolla halutaan kehittää uusia auttamisen muotoja. Sellaisessa toiminnassa haluan olla itsekin mukana.

Minkä takia FinnHELP on sinun mielestäsi tärkeä palvelu sote-ammattilaisille?

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ voi olla erityisesti ensilinjassa henkisesti kuormittavaa. Kuormituksen purku vaatii ketteriä auttamiskeinoja. FinnHELPin tapa toimia vastaa tähän tarpeeseen ja toimii siten ennaltaehkäisevänä tukena esim. sijaistraumatisoitumista tai työssäuupumista vastaan.

Minkä viestin haluaisit välittää kaikille sote-ammattilaisille tänä päivänä?

Sote-ammattilaiset tekevät mielettömän tärkeää työtä ihmisten ja yhteiskuntamme hyvinvoimiseksi. Työssäjaksaminen on yhtälainen oikeus myös meidän alalla. Pidetään tästä hyvä huoli!


TAUSTATIIMI

Sari Ridell

Keskusteluavun asiantuntija
Auttajien kouluttaja ja työnohjaaja
Ratkaisukeskeinen ET-psykoterapeutti
sari.ridell@sydanlanka.com

Taustatiimi Eeva

Eeva Tuunainen

Projektivastaava
Tutkimusvastaava
FinnEM Ry pj
Akuuttil. EL, LT
eeva.tuunainen@finnem.fi

Taustatiimi Inka

Inka Häkkinen

Sairaanhoitaja, KymSote
FinnHELP-asiantuntija
Queen Silvia Nursing Awards 2020 voittaja
inka.hakkinen@hotmail.com


YHTEYSTIEDOT

Jätä meille viestiä tästä tai suoraan sähköpostilla finnem@finnem.fi

  MAHDOLLISTAJAT


  logo hackthecrisis logo client-studio logo acc logo sanfrancisco logo ace-consulting logo vv logo karl storz logo onemed logo roche diagnostics logo cgi logo b braun logo general electric logo rbs logo Kainuun sote logo vitec logo Kymenlaakson Laatupäivystys logo ONNI-terveys logo Philips logo Helsinki logo essote logo ksshp logo KYS logo TYKS akuutti logo Rovaniemi logo Lapin Sairaanhoitopiiri

  x

  FinnHELP-keskusteluapu

  Tämä on Suomen tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.1.2023.

  FinnHELP on sitoutunut ylläpitämään yksilön tietosuojaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste (“Seloste”) kuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat käytäntömme sekä kuvaa miten tämän sivuston kautta saatuja henkilötietoja kerätään ja käsitellään. “Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn luonnolliseen henkilöön. ”Palvelu” tai ”Palvelut” viittaavat ohjelmistoihin sekä sähköisiin palveluihin. Vastauksesi tallentuvat suojattuun ja luottamukselliseen tietojärjestelmään. Meille luovutettuja henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niihin pääse käsiksi kukaan ilman valtuutusta.

  Järjestelmän kehittämisessä seurataan ja noudatetaan kaikkia alaan liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä henkilötietojen käyttöä sääteleviä lakeja. Olemme huolehtineet myös siitä, että tietojärjestelmä täyttää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät vaatimukset. Käytämme alla lueteltuja teknisiä ja hallinnollisia turvatoimenpiteitä estämään luvattoman pääsyn annettuihin henkilötietoihin ja estääksemme niiden luvattoman käytön.

  Käyttämällä Palvelua ja/tai lähettämällä henkilökohtaista tietoa FinnHELP:ille, rekisteröity suostuu henkilökohtaisten tietojensa käsittelyyn siten, kuin on tässä Selosteessa selostettu.

  1. Rekisterin nimi
   Rekisterin nimi: FinnHELP-keskusteluapu
  2. Rekisterin pitäjä ja rekisterin nimi
   FinnHELP-keskusteluapu
   Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa Eeva Tuunainen, eeva.tuunainen@finnem.fi, +358 40 7182911
  3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
   Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyn antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa. Yksi tai useampi tarkoitus voi päteä samanaikaisesti.
   • Palveluiden tarjoaminen: Henkilötietoja voidaan käyttää palveluiden toteuttamiseen, käyttäjien tunnistamiseen ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä tuotteiden ja palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.
   • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen: Tietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sellaisessa muodossa, että yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa.
   • Tutkimus: Anonymisoituja henkilötietoja, toisin sanoen tietoja, joita ei voida kohdistaa yksittäiseen käyttäjään, voidaan käyttää tilastollisten tutkimusten tekemiseen FinnHELP-palvelun tai ulkopuolisten tutkimustahojen toimesta.
   • Asiakasviestintä: Henkilötietoja voidaan käyttää asiakasviestintään, esimerkiksi palveluita koskevien ilmoitusten lähettämiseen.
   • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely
   Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille mihinkään suoramarkkinointi- tai muihin vastaaviin tarkoituksiin.
  4. Rekisterin tietosisältö
   Rekisterin sisältö:
   • Henkilötiedot (nimi, ammatti, työnantaja)
   • Yksilöllinen käyttäjätunnus
   • Käyttäjän yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, paikkakunta)
   • Käyttäjän käyttöhistoria palvelussa
   • Internet-palvelimen tekniset lokit (sisältäen käyttäjän IP-osoitteen ja selaintiedot)
  5. Henkilötietojen säilytysaika
   Henkilötietoja talletetaan niin pitkään kuin palvelun tarjoaminen vaatii, henkilötietolain 34§ mukaisesti.
  6. Säännönmukaiset tietolähteet
   Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
   • Rekisteröity itse ja rekisteröidyn Palvelun käytön yhteydessä muodostuneet tiedot
  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
   FinnHELP ei myy, lainaa tai muutoin luovuta henkilötietoja FinnHELP:in ulkopuolelle. FinnHELP:in palveluita voidaan toteuttaa käyttäen eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää eri maiden välillä, ei kuitenkaan EU/ETA-talousalueen ulkopuolelle.
  8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
   Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteri sijaitsee palvelintietokoneessa, joka on sijoitettu suojattuun konesaliin, jonne on estetty pääsy asiattomilta. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Käyttöoikeuksia FinnHELP-järjestelmään saavat vain henkilöt, jotka niitä työtehtäviensä hoitamiseen ehdottomasti tarvitsevat. Lisäksi pääsyoikeuksien laajuus riippuu työtehtävien luonteesta siten, että henkilölle myönnetään vain juuri sen laajuiset oikeudet kuin henkilö työtehtäviensä hoitamiseen tarvitsee. Vaikka noudatamme edellä mainittuja periaatteita ja tallennamme henkilötietosi turvallisiin toimintaympäristöihin, niin valitettavasti mikään järjestelmä ei ole tietoturvaltaan 100% aukoton. Teemme kuitenkin jatkuvaa työtä hyvän tietoturvan ylläpitämiseksi, ja kehitämme aktiivisesti kaikkia tietoturvaan liittyviä osa-alueita. Palveluiden teknisten suojausten lisäksi tietoturva on keskeisessä roolissa kaikissa FinnHELP:in toimintamalleissa ja ohjeistuksissa.
  9. Kuvaus FinnHELP-keskusteluapupalvelun tietosuojan periaatteista
   Kaikki videotapaamisten keskustelussa käsiteltävät asiat ovat täysin luottamuksellisia. Auttajan toimintaa sitovat sekä FinnHELP-auttajien eettiset säännöt että yleinen vaitiolovelvollisuus, jota sitoo allekirjoitettu salassapitosopimus. Mitään tietoja, joista henkilö olisi tunnistettavissa, ei luovuteta ulkopuolisille. Keskusteluavun aikana järjestelmään kertyy tietoa lähetetyistä viesteistä ja pidettyjen videotapaamisten määrästä. Auttaja ei tee muistiinpanoja käydystä keskustelusta. Rekisteröidyn tiedot näkyvät vain omalle henkilökohtaiselle auttajalle. Henkilötunnusta ei tallenneta eikä kysytä missään vaiheessa. Keskusteluapuun liittyvän palautekyselyn vastaukset tallentuvat suojatulla SSL-yhteydellä toimivaan kartoituspalveluun.
  10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
   10.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

   Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
   10.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
   Rekisteröidyn on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa FinnHELP:in vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
   10.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
   Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
   10.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
   Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei käytä toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
   10.5 Oikeus pyytä henkilötietojen poistamista rekisteristä:
   Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).
   10.6 Muut oikeudet
   Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä FinnHELP:ille tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.
  11. Yhteydenotot
   Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä FinnHELP:iin finnem@finnem.fi. FinnHELP voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.
  x

  Sivuston evästeet

  Seuraamme verkkosivustomme käyttöä evästeillä. Täältä löydät lisätietoa

  • evästeistä,
  • siitä, miten käytämme niitä; sekä
  • miten voit hallita niiden käyttöä.

   Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivujamme.

   Mitä evästeet ovat?

   Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun käyt verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.

   Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mainoksiamme sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

   Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

   Sivustomme käyttämät evästeet

   Käytämme sivustollamme erilaisia evästeitä. Evästeitä voidaan jaotella sekä niiden keston että käyttötarkoituksen mukaan.

   Keston osalta käytämme sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät pidemmän, ennalta määrätyn ajan.

   Välttämättömät

   Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

   Suorituskykyä mittaavat

   Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

   Nettisivumme käyttää Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseen Analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme parantaa Palvelujamme. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

   Google Analytics privacy overview

   Opt out of Google Analytics tracking

   Sivustomme voi käyttää myös Facebookin ja Twitterin evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa näiden toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella.

   Toiminnalliset

   Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten kieli tai alue) sekä tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.

   Kolmannen osapuolen evästeet

   Sivuillamme on myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

   Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset.

   Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan?

   Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.

   Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita saat osoitteesta www.aboutcookies.org.

   Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta.

   Muutokset

   Ilmoitamme muutoksistamme evästeiden käytön suhteen täällä. Saatamme myös korostaa muutoksia verkkosivuillamme.

   Päivitetty 30.1.2023