Finnhelp

Terveydenhuollon ammattilaiset

Keskusteluapua Sote-ammattilaiselle

MYÖS AUTTAJAAN VOI SATTUA.

OLE ROHKEA JA OTA YHTEYTTÄ.

FinnHELP tarjoaa Sote-ammattilaisille profiloitua lyhytkestoista keskusteluapua matalalla kynnyksellä.

Keskustelu on asiakkaan omia voimavaroja ja valintoja arvostavaa ja kunnioittavaa.

FinnHELP-auttajat ovat terveysalan tai sosiaalihuollon ammattilaisia, joilla on kokemusta ensilinjan keskusteluavun tuottamisesta.

Kyseessä ei ole psykoterapia tai terveydenhuollon palvelu.

TOIMINTA

FinnHELP-keskusteluapu perustettiin FinnEM Ry:n toimesta sote-alan ammattilaisten tueksi keväällä 2020 koronan terveydenhuollon henkilöstölle aiheuttaman henkisen paineen vuoksi. FinnEM Ry:n laajan verkoston avulla palvelu löydettiin heti ja on otettiin terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa avosylin vastaan. Palaute palvelusta on ollut äärimmäisen hyvää ja keskusteluapu on koettu tarpeelliseksi ja työssäjaksamista tukevaksi.

FinnHELP-auttajat ovat terveysalan tai sosiaalihuollon ammattilaisia, joilla on kokemusta ensilinjan keskusteluavun tuottamisesta. Auttajien rekrytoinnista, koulutuksesta ja työnohjauksesta vastaa psykoterapeutti ja työnohjaaja Sari Ridell.

Sote-alan henkisen tuen tarve on kiistatta todettu mm. Työterveyslaitoksen ”Mitä Kuuluu?” työhyvinvointitutkimuksessa, jossa todettiin sote -ja kunta-alalla henkisen tuen vaikutus mm. työssäjaksamiseen sekä alaltapaon ja sairauslomien ehkäisemiseen.  

Tarkoituksenamme on laajentaa palvelu kansalliseksi, kaikilla hyvinvointialueilla aktiivisesti toimivaksi.
Tervetuloa seuraamaan matkaamme sosiaalisen median kanavissamme.

FinnHELPin kehitystaipaleeseen voit tutustua alla olevista videoista ja artikkeleista.

MIKSI FINNHELP?

Paineisissa työtilanteissa tietynlaiset teemat ja ilmiöt nousevat esiin ja vaikuttavat sote-alan ammattilaisten jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

FinnHELP-keskusteluapu sijoittuu esimiestuen, vertaistuen ja työterveyshuollon palvelujen väliin.

 • Ammattimainen, matalan kynnyksen ratkaisukeskeinen keskusteluapu auttaa säilyttämään sote-ammattilaisten työkykyä paineisissa työtehtävissä.
 • Työntekijöiden yksilöllinen ja oikea-aikainen tukeminen auttaa keventämään sote-johdon, esimiesten ja HR:n paineita.
 • Lyhytkestoinen ja helposti saavutettavissa oleva keskusteluapu voi vähentää esimerkiksi työyhteisön sisäisiä ristiriitoja sekä sairauslomien ja työterveyshuollon ylikuormittuneiden psykologipalvelujen ja pitkäkestoisen työnohjauksen tarvetta.
 • Työntekijöiden tukeminen tukee työyhteisön ilmapiiriä ja mainetta.

FinnHELP-auttajat ohjaavat työntekijän tarvittaessa eteenpäin saamaan lisäapua.

Matalan kynnyksen keskusteluapu voi myös tuoda voimavaroja ja uusia näkökulmia muun avun ja tuen hakemiseen.


AUTTAJATIIMI

Auttaja Auri

Auri

Työnohjaaja, Ensihoitaja

Miksi hakeuduit FinnHELP-auttajaksi?

Minulla on halu ja palo olla mukana auttamassa sote- ammattilaisia voimaan hyvin työssään ja muilla elämän osa-alueilla.

Koen, että minulla on annettavaa auttajana oman kokemuksen myötä akuuttihoitotyössä, työterveyshuollossa ja työnohjaajana.

Minkä takia FinnHELP on sinun mielestäsi tärkeä palvelu sote-ammattilaisille?

Sote-ammattilaiset ovat päivittäin isojen asioiden äärellä sairastuneiden tai apua tarvitsevien ihmisten kanssa. Myös ammattilaiset ovat ihmisiä, jotka kokevat kaikkia tunteita. Joskus kuormaa voi aiheuttaa paineistettu tai stressaava tilanne, joskus joku muu asia, joka heijastuu omaan historiaan tai tämän hetkiseen elämäntilanteeseen.

Minusta on tärkeää, että sote-ammattilaisille on riittävän monipuolisia tukimuotoja työssään ja matalan kynnyksen palveluita, johon tarttua tarpeen tullen. Tällaiset tukimuodot ja palvelut lisäävät työkykyä ja parantavat auttajan elämänlaatua.

Toivon että avun hakeminen ja saaminen olisi helppoa ja itsestään selvää.

Minkä viestin haluaisit välittää kaikille sote-ammattilaisille tänä päivänä?

On ensin huolehdittava itsestä, että jaksaa huolehtia muista.
Avun pyytäminen ei ole heikkoutta. Se on vahvuutta ja kykyä tunnistaa ja tunnustaa oma rajallisuus.

Petri

Ensihoidon lehtori

Miksi hakeuduit FinnHELP-auttajaksi?

Olen omakohtaisesti kokenut ensihoitotyön kuormittavuuden, tarvinnut ja saanut apua omaan jaksamiseeni työssä. Toivon, että voisin omalta osaltani tehdä sitä polkua seuraaville hieman helpommaksi kulkea.

Minkä takia FinnHELP on sinun mielestäsi tärkeä palvelu sote-ammattilaisille?

Auttajat väsyvät myös ja työssä jaksamista on mielestäni tärkeää tukea. Työssä voi tulla solmukohtia, joiden avaamiseen tarvitsee tukea.

Minkä viestin haluaisit välittää kaikille sote-ammattilaisille tänä päivänä?

Tekemänne työ ansaitsee arvostusta. Auttaja on ihminen siinä missä autettavakin, on ihan ok ottaa apua vastaan.

Auttaja Petri
Auttaja Leena

Leena

Psykoterapeuttiopiskelija, sairaanhoitaja AMK, sertifioitu TRE-ohjaaja, Suomen ev.lut.kirkon nuorisotyönohjaaja

Miksi hakeuduit FinnHELP-auttajaksi?

Hakeuduin FinnHELP auttajaksi, koska haluan olla tukemassa omalta osaltani ensilinjassa työskentelevien jaksamista ja hyvinvointia. On tärkeää, että myös auttajat itse saavat tarvitsemaansa psyykkistä apua ja tukea matalalla kynnyksellä mahdollisimman vaivattomasti ja nopeasti.

Minkä takia FinnHELP on sinun mielestäsi tärkeä palvelu sote-ammattilaisille?

FinnHelp on tärkeä palvelu sote-ammattilaisille, jotka joutuvat usein työssään psyykkisesti kuormittaviin tilanteisiin apua tarvitsevien ihmisten parissa ja jotka itsekin ovat inhimillisiä ihmisiä tunteineen oman yksilöllisen elämäntarinansa keskellä. Aina heillä ei ole mahdollisuutta tai aikaa pysähtyä työssä kohdattujen hankalien tilanteiden jälkeen käymään läpi ajatuksiaan sekä tunteitaan ja joskus omat reaktiot tulevat vasta viiveellä. Eikä se aina ole helppoa ottaa mielenpäällä olevia asioita keskusteluun työyhteisössään. Voi olla helpompi keskustella ensin huolen ajatuksistaan ulkopuolisen kanssa sekä purkaa näin psyykkistä kuormaansa keveämmäksi ja saada kenties uusia näkökulmia mielessä oleviin asioihin. FinnHELP tarjoaa keskusteluapua matalalla kynnyksellä, nopeasti ja vaivattomasti, jotta kenenkään ei tarvitse selvitä mieltä kuormittavien asioiden kanssa yksin.

Minkä viestin haluaisit välittää kaikille sote-ammattilaisille tänä päivänä?

Sote-ammattilaiset: te teette todella arvokasta ja tärkeää työtä toisten ihmisten hyvinvoinnin eteen. Jotta jaksatte vaativan työnne lisäksi elää omaakin ainutlaatuista elämäänne, on tärkeää että pidätte huolta myös omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista – fyysisestä, sosiaalisesta, henkisestä, älyllisestä ja emotionaalisesta hyvinvoinnista. Ja muistattehan, kenenkään ei tarvitse selvitä elämän tuomien haasteiden kanssa yksin. Siksi meitä auttajien auttajiakin on palveluksessa. Olemme teitä varten – ihmisiä ihmisille. Pidetään toisistamme huolta.

Teemu

Psykiatrian ja ensihoidon erikoissairaanhoitaja

Miksi hakeuduit FinnHELP-auttajaksi?

Kuuntelen asioita tarinan takaa. On enemmän inhimillistä joutua solmuun haasteiden kanssa tai löytää itsensä työn imun vuoksi unohtuneena sen sisälle. Häpeän tunteessa on hankala löytää soveltuvia ratkaisuja. Omalla kokemuksellani tiedän, että kun asian jakaa niin suru puolittuu ja ilo kaksinkertaistuu. Hoitotyön ammatin sisältöä voi parhaiten ymmärtää toinen samaa työtä tehnyt. Kokemuksen jakaminen vahvistaa tekijän osaamista, kun saa kokemuksilleen tukea ja välistä hieman haastettakin.

Minkä takia FinnHELP on sinun mielestäsi tärkeä palvelu sote-ammattilaisille?

FinnHELP on kuulolla turvallisena keskustelija auttajana mielellään vaikka turhaan kuin turhan myöhään. Kunnossa pidetty työkalu tarjoaa luovien ratkaisujen toteuttamiselle varmuutta. Niissä muuttuvissa olosuhteissa, missä ihmisten hyvinvointiin, sairauksien heikentämiiin toimintakykyihin tehdään töitä tiedolla, taidolla ja suurella kokemuksella.

Auttaja Teemu

TAUSTATIIMI

Sari Ridell

Keskusteluavun asiantuntija
Auttajien kouluttaja ja työnohjaaja
Ratkaisukeskeinen ET-psykoterapeutti
sari.ridell@sydanlanka.com

Taustatiimi Eeva

Eeva Tuunainen

Projektivastaava
Tutkimusvastaava
FinnEM Ry pj
Akuuttil. EL, LT
eeva.tuunainen@finnem.fi

Taustatiimi Inka

Inka Häkkinen

Sairaanhoitaja, KymSote
FinnHELP-asiantuntija
Queen Silvia Nursing Awards 2020 voittaja
inka.hakkinen@hotmail.com


KOULUTUKSET

Finnhelp koulutukset pääkuva

Finnhelp koulutukset

Tehtävämme on auttaa ihmisiä eteenpäin ja rakentaa parempaa työelämää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Uskomme, että hyvinvoiva ammattilainen tarjoaa potilasturvallisia ja inhimillisiä kohtaamista potilaalle. Koulutuksemme kohderyhmää ovat kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset lääkäreistä hoitajiin.


Kouluttajillamme on monipuolinen työ- ja koulutustausta, joka nivoutuu yhteen termin Turvassa ympärille. Koulutuksemme räätälöidään kohderyhmän tarpeisiin, toimintaamme ohjaa ajatus turvasta. Turvallisuus pitää sisällään psykologisen-, fyysisen sekä potilasturvallisuuden ja nämä kaikki teemat kulkevat myös käsikädessä! Koulutuksemme tarjoavat näkökulmia sekä käytännön työkaluja, jotta sinä ja työyhteisösi olisi turvassa ja hyvinvoiva. Oli tarpeesi työssä kohdatuista uhka- ja väkivaltatilanteista selviäminen tai turvallisuuden tunteen vahvistaminen omassa kehossa tai työyhteisössä, meillä on siihen asiantuntijat.


Tutustu kouluttajiimme ja ole meihin yhteydessä! Koulutuksemme voidaan räätälöidä teidän tarpeisiin sopiviksi ja toteuttaa läsnä tai etänä (luennot, workshopit, simulaatio- ja käytännön harjoitukset). Yhteydenotto ei maksa mitään. Katsotaan yhdessä kuinka voimme teitä auttaa!


Yhteydenotto: petri@finnem.fi & auri@finnem.fi

Finnhelp koulutukset Auri Korhonen
Finnhelp koulutukset Petri Aspegren
Finnhelp koulutukset Arto Kirves
MINNA
AURI
PETRI
ARTO

Kuka olet?

Minna Halinen, Yle el. Olen pitkän linjan päivystyslääkäri ja minulla on lääkärikouluttajan sekä terveyhdenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys.

Olen perehtynyt työhyvinvointiin, koulutukseen ja psykologiseen turvallisuuteen sekä niiden merkitykseen potilasturvallisuudelle päivystysympäristössä. Tutkin myös yhteispäivystysten potilasturvallisuutta.

Opittuani kantapään kautta pitämään huolta omasta jaksamisestani, nautin nykyään nukkumisesta, ulkoilusta ja salitreenistä, äänikirjojen kuuntelusta sekä pysähtymisestä.

Miten päädyit Finnhelp kouluttajaksi?

Työnohjaaja Auri haastatteli minua omista kokemuksistani liittyen vakavaan uupumiseen kuormittavassa päivystystyössä. Ajatuksemme ja intressimme taisivat olla samansuuntaiset ja siksi varmaankin muu FinnHelp -tiimi pyysi minut mukaan työhyvinvointi workshoppiin FinnEm -kongressiin 2024. Samaan intoon aloimme myös vetää koulutuksia muualla ja minä sulahdin tiimin mukaan – kun olisi tullut kotiin.

Mitä sinä tuot Finnhelp tiimiin?

Tuon lääkärinäkökulmaa sekä potilasturvallisuusnäkökulmaa. Tulevaisuudessa toivon voivani myös tuoda lisää tietoa koskien stressinhallintaa ja sen merkitystä työhyvinvoinnille.

Terveisesi sote-ammattilaisille

Tunteista ja jaksamisesta puhuminen ääneen ja avun hakeminen on kriittisen tärkeää, jotta voimme hoitaa potilaamme hyvin. Se on sankari, joka puhuu ja pyytää apua, ei se joka aina vain pystyy.

Kuka olet?

Olen Auri Korhonen, ensihoitajataustainen työnohjaaja, joka on kerännyt asiantuntemusta ja tietoa työhyvinvoinnin tukemisesta useamman vuoden ajan. Kiinnostus lähti omasta pahoinvoinnin kokemuksesta, siitä toipuen ja uusia toimintamalleja opetellen. Kiinnostus ja innostus on jatkunut tähän päivään saakka ja uusimpana sote-johtamisen ja kehittämisen opintojen merkeissä. Työnohjauksia olen tehnyt erityisesti sote -henkilöstölle ja alan ilmiöt ovat tämän kautta tuttuja. Toimin sairaanhoitajana ja työsuojeluvaltuutettuna työterveyshuolto Heltissä, jossa olen päässyt laajentamaan osaamista ja ymmärrystä työhyvinvoinnista alasta riippumatta.

Vapaa-ajalla harrastan vuodenaikojen mahdollistamaa liikuntaa 🏂🏊🚴‍♀️ sekä ympäri vuoden pelailen mahtavan harrastejalkapallojoukkueen kanssa. Suurin osa vapaa-ajasta menee kuitenkin upean 3 -vuotiaan ja puolisoni kanssa arjen aktiviteetteja touhuillen.

Ihmisenä olen avoin, iloinen ja helposti innostuva. Innostus ei kuitenkaan yleensä jää lyhyeen, koska minusta löytyy myös sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Miten päädyit Finnhelp kouluttajaksi?

Hakeuduin pari vuotta sitten Finnem ry:n hallitukseen. Oma kiinnostus ja osaaminen sote -ammattilaisten työhyvinvoinnista johdatti minut mukaan Finnem -konfferenssin työhyvinvointi-workshoppiin, sen myötä mukaan Finnhelp -palvelun auttajaksi ja myöhemmin mahtavaan suunnittelija-, toteuttaja- ja kouluttajatiimiin.

Mitä sinä tuot Finnhelp tiimiin?

Oman kokemuksen ja asiantuntijuuden lisäksi olen hyvä hahmottamaan kokonaisuuksia, organisoimaan ja toteuttamaan asioita. Olen hyvä kuuntelemaan ja poimimaan oleelliset asiat kuulemastani. Olen hyvä ohjaamaan ihmisiä löytämään itse ratkaisut ja oivaltamaan asioita. Nämä vahvuuteni annan Finnhelp -tiimille sekä auttajana autettaville. Kouluttajana olen osallistava ja keskusteleva.

Terveisesi sote-ammattilaisille

Työhyvinvointi on mennyt huimasti eteenpäin ja parempaan suuntaan! Paljon on vielä tehtävissä ja siihen voimme kaikki vaikuttaa. Vaikka työhyvinvointi on yhteispeliä, oma hyvinvointi on kaiken perusta. Se ei ole stabiili asia, vaan muuttuu jatkuvasti. Pidä itsestäsi huolta äläkä epäröi pyytää apua!

Kuka olet?

Hei! Olen Petri Aspegren, oululainen ensihoidon lehtori ja kahden lapsen isä! Olen koulutukseltani ensihoitaja AMK, terveystieteiden maisteri ja tein Pro Graduni laadullisena tutkimuksena liittyen ensihoitajien kokemuksiin työhyvinvoinnista. Lisäksi olen saanut koulutuksen eroseminaarien ohjaajaksi ja olen muutaman vuoden vetänyt eronneille vertaistukeen perustuvia ryhmiä. Toimin myös luottamusmiehenä Oamk:lla ja tämä on tuonut mahdollisuuden syventyä organisaatiomme toimintaan. Tällä hetkellä työskentelen osan työajastani hankeasiantuntijana mies, lapsi ja vanhemmuus hankkeessa. Vapaalla viihdyn pääasiassa kuntosalilla ja luonnossa.

Miten päädyit Finnhelp kouluttajaksi?

En edes muista tarkalleen miten päädyin auttajaksi, muistaakseni vuonna 2021 Sari Ridell ohjasi ja perehdytti minut toimintaan ja ratkaisukeskeiseen työotteeseen auttamistyössä. FinnEM ry:n toimintaan päädyin vuonna 2020 ja siitä saakka olen sitoutunut järjestön arvoihin ja puheenjohtajamme Eeva Tuunainen on tarjonnut aina uusia mahdollisuuksia!

Mitä sinä tuot Finnhelp tiimiin?

Tuon tiimiin ideoita ja innovaatioita, olen nopea keksimään ja tekemään. Tuon myös näkökulmia mm. työ- ja organisaatiopsykologian maailmasta ja johtaminen sekä työyhteisön hyvinvointi ovat ilmiöitä joita tutkin mielelläni! Pyrin myös tuomaan kiitosta ja kehuja, niitä tähän maailmaan mahtuu.

Terveisesi sote-ammattilaisille

Työelämä ja hyvinvointi on jokaisen vastuulla, pyritään jokainen tuomaan oma pieni osamme hyvää sote-alalle, joka kaipaa ratkaisuja ja kehitystä erityisesti alan pitovoiman kannalta! Päätän esittelyni psykiatri Carl Jungin toteamukseen: ”Me emme ole se, jota meille on tapahtunut, vaan se, miksi päätämme tulla”.

Kuka olet?

Olen Arto Kirves Salosta. Toimin koulutuspäällikkönä yrityksessä Axe Security Finland ja poliisin virkatyötäni hoidan Lounais-Suomen poliisilaitoksella, jossa työnkuvaani kuuluu myös työntekijöiden kouluttaminen kenttä ja hälytystoiminnan lisäksi.

Viime vuonna oli kunnia päästä mediuutisten top100 terveysalan vaikuttajan piiriin ja nimenomaan arjen parantajana.

Kiitos♥️

Jälkikasvuna on siunaantunut kaksi poikaa.

Vapaa aikana tykkään rääkätä itseäni salilla/tatamilla.

Intohimoni on myös pihakukkien ja omien salaattien/tomaattien/kasvien hengissäpitäminen.

Miten päädyit Finnhelp kouluttajaksi?

Vuoden alussa Finnem ry:n pj Eeva Tuunainen otti minuun yhteyttä tämän asian tiimoilta ja nimenomaan työntekijöiden turvallisemmassa arjessa oli teema johon vastaisin tässä projektissa omalta osaltani.

Finnem Ry:n toiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2019 lähtien ja siitä eteenpäin yhteistyö tärkeän aiheen parissa on aina jatkunut ja nyt tuli tämä ajankohtaiseksi.

Mitä sinä tuot Finnhelp tiimiin?

Ymmärrystä yksittäiselle työntekijälle oman kehon ja mielen toiminnoista uhkatilanteen vyöryessä päälle.

Luonnollisten reaktioiden ymmärrystä luonnottomassa tilanteessa.

Lisäksi autan selkokielellä lakiviidakossa joita välillä tulkitaan liikaakin ja vaikeaselkoisesti.

Terveisesi sote-ammattilaisille

Potilaan hyvän hoitamisen lisäksi muistakaa aina oma arvonne ja pitäkää huolta itsestänne ja kolleegoistanne reilusti ja erityisesti näkyvästi.

Vaikeiden asioiden piilottelu/väheksyminen ei palvele ketään.

Tiukassa paikassa muistakaa sanonta:
“Rohkeutta on pelätä kuollakseen ja jatkaa silti hevosen satuloimista”


WEBINAARIT

Finnhelp tarjoaa maksuttoman webinaarisarjan, jossa kouluttajamme tarjoavat lyhyen alustuksen päivän teemaan liittyen. Alustuksen jälkeen osallistujat jaetaan pienryhmiin, joissa käydään luottamuksellista keskustelua ja jaetaan kokemuksia vertaisten kesken. Pienryhmiä ohjaavat finnhelp:n asiantuntijat.

Tapaamiset toteutetaan Teams alustalla ja kaikki ensi- ja akuuttihoitotyön ammattilaiset ovat tervetulleita (hoitaja, lääkäri, esihenkilö, opiskelija jne.) kartoitamme ilmoittautuneet ennakkoon vertaisten pariin pienryhmiin.

Webinaarit toteutuvat kuukauden viimeisenä sunnuntaina aina samaan aikaan. Seuraavan FinnHELP-webinaarin aiheena on työyhteisö ja tunteet. Luennoitsija Auri Korhonen.

Liity mukaan linjoille 26.5. kello 18-20.Seuraavien webinaarien teemat ja kouluttajat ilmoitetaan myöhemmin. Webinaariin ilmoittautuminen: https://forms.office.com/e/QCuxwqi6Du ja tiedustelut: petri@finnem.fi.


YHTEYSTIEDOT

Jätä meille viestiä tästä tai suoraan sähköpostilla finnem@finnem.fi

  MAHDOLLISTAJAT


  logo hackthecrisis logo client-studio logo acc logo sanfrancisco logo ace-consulting logo vv logo karl storz logo onemed logo roche diagnostics logo cgi logo b braun logo general electric logo rbs logo Kainuun sote logo vitec logo Kymenlaakson Laatupäivystys logo ONNI-terveys logo Philips logo Helsinki logo essote logo ksshp logo KYS logo TYKS akuutti logo Rovaniemi logo Lapin Sairaanhoitopiiri

  x

  FinnHELP-keskusteluapu

  Tämä on Suomen tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.1.2023.

  FinnHELP on sitoutunut ylläpitämään yksilön tietosuojaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste (“Seloste”) kuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat käytäntömme sekä kuvaa miten tämän sivuston kautta saatuja henkilötietoja kerätään ja käsitellään. “Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn luonnolliseen henkilöön. ”Palvelu” tai ”Palvelut” viittaavat ohjelmistoihin sekä sähköisiin palveluihin. Vastauksesi tallentuvat suojattuun ja luottamukselliseen tietojärjestelmään. Meille luovutettuja henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niihin pääse käsiksi kukaan ilman valtuutusta.

  Järjestelmän kehittämisessä seurataan ja noudatetaan kaikkia alaan liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä henkilötietojen käyttöä sääteleviä lakeja. Olemme huolehtineet myös siitä, että tietojärjestelmä täyttää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät vaatimukset. Käytämme alla lueteltuja teknisiä ja hallinnollisia turvatoimenpiteitä estämään luvattoman pääsyn annettuihin henkilötietoihin ja estääksemme niiden luvattoman käytön.

  Käyttämällä Palvelua ja/tai lähettämällä henkilökohtaista tietoa FinnHELP:ille, rekisteröity suostuu henkilökohtaisten tietojensa käsittelyyn siten, kuin on tässä Selosteessa selostettu.

  1. Rekisterin nimi
   Rekisterin nimi: FinnHELP-keskusteluapu
  2. Rekisterin pitäjä ja rekisterin nimi
   FinnHELP-keskusteluapu
   Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa Eeva Tuunainen, eeva.tuunainen@finnem.fi, +358 40 7182911
  3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
   Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyn antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa. Yksi tai useampi tarkoitus voi päteä samanaikaisesti.
   • Palveluiden tarjoaminen: Henkilötietoja voidaan käyttää palveluiden toteuttamiseen, käyttäjien tunnistamiseen ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä tuotteiden ja palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.
   • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen: Tietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sellaisessa muodossa, että yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa.
   • Tutkimus: Anonymisoituja henkilötietoja, toisin sanoen tietoja, joita ei voida kohdistaa yksittäiseen käyttäjään, voidaan käyttää tilastollisten tutkimusten tekemiseen FinnHELP-palvelun tai ulkopuolisten tutkimustahojen toimesta.
   • Asiakasviestintä: Henkilötietoja voidaan käyttää asiakasviestintään, esimerkiksi palveluita koskevien ilmoitusten lähettämiseen.
   • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely
   Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille mihinkään suoramarkkinointi- tai muihin vastaaviin tarkoituksiin.
  4. Rekisterin tietosisältö
   Rekisterin sisältö:
   • Henkilötiedot (nimi, ammatti, työnantaja)
   • Yksilöllinen käyttäjätunnus
   • Käyttäjän yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, paikkakunta)
   • Käyttäjän käyttöhistoria palvelussa
   • Internet-palvelimen tekniset lokit (sisältäen käyttäjän IP-osoitteen ja selaintiedot)
  5. Henkilötietojen säilytysaika
   Henkilötietoja talletetaan niin pitkään kuin palvelun tarjoaminen vaatii, henkilötietolain 34§ mukaisesti.
  6. Säännönmukaiset tietolähteet
   Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
   • Rekisteröity itse ja rekisteröidyn Palvelun käytön yhteydessä muodostuneet tiedot
  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
   FinnHELP ei myy, lainaa tai muutoin luovuta henkilötietoja FinnHELP:in ulkopuolelle. FinnHELP:in palveluita voidaan toteuttaa käyttäen eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää eri maiden välillä, ei kuitenkaan EU/ETA-talousalueen ulkopuolelle.
  8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
   Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteri sijaitsee palvelintietokoneessa, joka on sijoitettu suojattuun konesaliin, jonne on estetty pääsy asiattomilta. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Käyttöoikeuksia FinnHELP-järjestelmään saavat vain henkilöt, jotka niitä työtehtäviensä hoitamiseen ehdottomasti tarvitsevat. Lisäksi pääsyoikeuksien laajuus riippuu työtehtävien luonteesta siten, että henkilölle myönnetään vain juuri sen laajuiset oikeudet kuin henkilö työtehtäviensä hoitamiseen tarvitsee. Vaikka noudatamme edellä mainittuja periaatteita ja tallennamme henkilötietosi turvallisiin toimintaympäristöihin, niin valitettavasti mikään järjestelmä ei ole tietoturvaltaan 100% aukoton. Teemme kuitenkin jatkuvaa työtä hyvän tietoturvan ylläpitämiseksi, ja kehitämme aktiivisesti kaikkia tietoturvaan liittyviä osa-alueita. Palveluiden teknisten suojausten lisäksi tietoturva on keskeisessä roolissa kaikissa FinnHELP:in toimintamalleissa ja ohjeistuksissa.
  9. Kuvaus FinnHELP-keskusteluapupalvelun tietosuojan periaatteista
   Kaikki videotapaamisten keskustelussa käsiteltävät asiat ovat täysin luottamuksellisia. Auttajan toimintaa sitovat sekä FinnHELP-auttajien eettiset säännöt että yleinen vaitiolovelvollisuus, jota sitoo allekirjoitettu salassapitosopimus. Mitään tietoja, joista henkilö olisi tunnistettavissa, ei luovuteta ulkopuolisille. Keskusteluavun aikana järjestelmään kertyy tietoa lähetetyistä viesteistä ja pidettyjen videotapaamisten määrästä. Auttaja ei tee muistiinpanoja käydystä keskustelusta. Rekisteröidyn tiedot näkyvät vain omalle henkilökohtaiselle auttajalle. Henkilötunnusta ei tallenneta eikä kysytä missään vaiheessa. Keskusteluapuun liittyvän palautekyselyn vastaukset tallentuvat suojatulla SSL-yhteydellä toimivaan kartoituspalveluun.
  10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
   10.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

   Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
   10.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
   Rekisteröidyn on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa FinnHELP:in vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
   10.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
   Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
   10.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
   Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei käytä toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
   10.5 Oikeus pyytä henkilötietojen poistamista rekisteristä:
   Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).
   10.6 Muut oikeudet
   Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä FinnHELP:ille tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.
  11. Yhteydenotot
   Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä FinnHELP:iin finnem@finnem.fi. FinnHELP voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.
  x

  Sivuston evästeet

  Seuraamme verkkosivustomme käyttöä evästeillä. Täältä löydät lisätietoa

  • evästeistä,
  • siitä, miten käytämme niitä; sekä
  • miten voit hallita niiden käyttöä.

   Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivujamme.

   Mitä evästeet ovat?

   Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun käyt verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.

   Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mainoksiamme sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

   Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

   Sivustomme käyttämät evästeet

   Käytämme sivustollamme erilaisia evästeitä. Evästeitä voidaan jaotella sekä niiden keston että käyttötarkoituksen mukaan.

   Keston osalta käytämme sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät pidemmän, ennalta määrätyn ajan.

   Välttämättömät

   Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

   Suorituskykyä mittaavat

   Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

   Nettisivumme käyttää Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseen Analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme parantaa Palvelujamme. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

   Google Analytics privacy overview

   Opt out of Google Analytics tracking

   Sivustomme voi käyttää myös Facebookin ja Twitterin evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa näiden toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella.

   Toiminnalliset

   Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten kieli tai alue) sekä tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.

   Kolmannen osapuolen evästeet

   Sivuillamme on myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

   Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset.

   Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan?

   Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.

   Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita saat osoitteesta www.aboutcookies.org.

   Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta.

   Muutokset

   Ilmoitamme muutoksistamme evästeiden käytön suhteen täällä. Saatamme myös korostaa muutoksia verkkosivuillamme.

   Päivitetty 30.1.2023